Aangesloten bij

Werchter Park - Ruimtelijk uitvoeringsplan

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter werd goedgekeurd in 2006. In 2012 volgde er een aanpassing. De doelstelling van het RUP is een evenwicht vinden tussen de belangrijke aanwezige open ruimte (natuur, landbouw, bos en landschap) en de recreatieve evenementen die er plaatsvinden. Hiervoor werden enkele basisprincipes vastgelegd:

 • een volwaardige uitbouw van de Werchterbroeken als groen en grensstellend element;
 • de ondersteuning van een leesbaar en historisch landschap;
 • een landschapspark met openbaar karakter;
 • tijdelijke openlucht recreatieve verblijfplaatsen.

Concept

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter omvat de realisatie van een duurzaam landschapspark, dat op een dynamische manier inspeelt op wijzigende maatschappelijke behoeftes. Dit uit zich in een diversiteit in functies, in soorten en in structuur. De uitvoering hiervan is mogelijk door een complementaire samenwerking van vier maatregelen:

 • mensgerichte maatregelen: een aantrekkelijk en gevarieerd landschapspark waarin de parkgebruiker zijn gading vindt;
 • natuurgerichte maatregelen: de instandhouding en/of verhoging van de biodiversiteit;
 • milieugerichte maatregelen: voldoening aan de algemene zorgplicht voor het milieu;
 • organisatorische maatregelen: het realiseren van een optimale bedrijfscultuur gebaseerd op kwaliteit.

De inrichting van het landschapspark bestaat uit de integratie van grootschalige evenementen in de groene omgeving en het aanwezige verkeersnetwerk. Concreet betekent dit de bestaande buurtwegen versterken en een kleinschalige fiets- en wandelinfrastructuur uitbouwen. Zo ontstaat een landschappelijke inrichting van de overgangsgebieden met minimale inrichting van de centrale festivalweide.

Samenwerkingsovereenkomst

Naar aanleiding van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter, werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Rotselaar, Gemeente Haacht, Live Nation Festivals NV, Altsien vzw en Stage-Invest NV.

De samenwerkingsovereenkomst omvat de opstelling en uitvoering van het:

 • inrichtingsplan: de inrichting van de site als landschapspark door de eigenaar;
 • masterplan: de algehele structuurschets en visie op de omgeving van de festivalweide Rock Werchter;
 • organisatieschema: de tijds- en hoeveelheidsbeperkingen van hoogdynamische occasionele recreatieve activiteiten door de evenement-organisator.

De combinatie van deze drie elementen zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van het landschapspark, buiten de periodes van evenementen en opbouw, maximaal beschermd wordt.

Bijlagen

 1. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter (september 2006)
 2. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter - herziening (januari 2012)
 3. Overeenkomst evenementenlokatie Rock Werchter (februari 2008)
 4. Samenwerkingsovereenkomst evenementenlokatie Rock Werchter - addendum (januari 2012)
 5. Samenwerkingsovereenkomst evenementenlokatie Rock Werchter (september 2022)