Aangesloten bij

Werchter Park - Landschapspark ontwerp

landschapspark

Het landschapspark wordt een gebied in Werchter waar natuur- en landschapsontwikkeling centraal staan. Een park waar bezoekers dagelijks zorgeloos kunnen genieten van een groene omgeving. Een rustgevende locatie waar het heerlijk vertoeven is voor groot en klein. De inrichting beoogt de optimale combinatie tussen een laagdynamisch landschapspark doorheen het jaar en een hoogdynamische festivalweide gedurende een kortere periode. Het ontwerp bestaat uit een flexibele structuur die beide programma’s toelaat en ondersteunt.

> 500 nieuwe bomen

Omwille van de natte ondergrond werden in 2014 onstabiele bomen verwijderd uit het Festival Park. Dit gebeurde in samenwerking met het agentschap voor bos en natuur. Ter compensatie van deze rooiing beboste Werchter Park 3,5 hectare op de site Hofheide te Holsbeek. In totaal goed voor de aanplanting van zo’n 7.800 bomen. In Festival Park Werchter worden meer dan 500 nieuwe bomen op en rond de terreinen geplaatst. De eerste 300 bomen werden eind 2017 aangeplant.

De nieuwe bomendreven zijn aangeplant met respect voor de reeds aanwezige bomen en gewassen. Een aaneenschakeling van deze dreven vormt de landschappelijke drager voor een netwerk van wandel- en fietspaden. Een mooie aanvulling op de reeds bestaande Meanders-fietsroute langs de Demer.

De dreven worden opgetrokken uit boomsoort Grauwe Abeel. Deze soort is oersterk en groeit snel. De typologie van Grauwe Abeel gaat goed samen met het inheemse landschapsbeeld en biedt voldoende schaduwmogelijkheden. Steeliep werd als tweede boom geselecteerd om de aanplanting van het park te vervolledigen. Beide soorten zijn uiterst geschikt om op natte gronden en in alle weersomstandigheden te overleven.

Inrichting

Tussen de bomendreven worden verharde paden met een kruisend patroon aangelegd. Hierop zal het aangenaam wandelen en fietsen zijn. Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens wordt hierbij in rekening genomen.

Het plaatsen van ondergrondse rioleringen en doordachte nivelleringen van de terreinen garandeert een goede afloop van water. De permanente verhardingen krijgen daarom aan weers zijden een open molsgoot. Onder het wegdek worden regenwatertunnels voorzien die zowel als waterreservoir, buffer voor overvloedige regen en toiletspoeling functioneren.

Rechte dreven, open grasweilanden en een boomgaard zorgen voor afwisseling in het landschapspark. Dubbele bomendreven vormen de bufferzone die het volledige landschapspark omarmt. Er wordt een dieptestructuur gecreëerd.

Werken

De aanleg van het landschapspark wordt uitgevoerd in vijf werkfases. Zowel in tijd als in ruimte werd hierin een duidelijke afbakening vastgelegd. Hierdoor kunnen de terreinen geleidelijk aan transformeren met een zo beperkt mogelijke hinder als gevolg.

De eerste fase van de werken heeft betrekking tot de zone rond North West Walls. Een permanente verharding en driedubbele bomenrij werden rond de kunstinstallatie geplaatst. Het eindresultaat bestaat uit een U-vormige wandelweg omgeven door bomenrijen langsheen dit gebied. De inkom van het landschapspark werd afgebakend met paaltjes om de zone autovrij te houden. De bestaande grind is vervangen door gras. De tweede fase van de werken bevindt zich op het festivalterrein. Permanente verharding en een dubbele bomenrij vormen hier de infrastructuur. Er worden tevens bomen geplant in de inkomzone om schaduw te bieden aan de wachtenden. De inkomzone wordt heraangelegd na de festivalzomer van 2018.

De huidige veiligheidsmaatregelen zullen hierbij steeds gewaarborgd blijven. Tussen de bomenrijen wordt er voldoende ruimte voorzien voor de nodige nooduitgangen en andere doorgangen tijdens de evenementen. Hier kan je de tijdslijn van de werken terugvinden.